Drs. T.M.O. Sampimon

“Ik heb aandacht voor de patiënt als een geheel, meer dan alleen 'skin deep'. Ik kom daarbij graag gezamenlijk met de patiënt tot een behandelplan.”

Drs. Sampimon studeerde geneeskunde aan het VUmc te Amsterdam en deed tijdens zijn studie onderzoek naar insuline allergie bij diabetes patiënten op de afdeling dermato-allergologie. Hierdoor ontstond al in een vroeg stadium van zijn geneeskunde opleiding een fascinatie voor de dermatologie die niet alleen ons grootste orgaan, de huid, maar ook het lichaam en de geest kunnen beïnvloeden. Allergologie werd dan ook zijn aandachtsgebied in zijn opleiding tot dermatoloog die hij eveneens in het VUmc volgde. Aangezien allergologie vaak complexe problematiek betreft die overlap toont met onder meer de dermato-psychologie en andere specialismen, vond drs. Sampimon hierin zijn uitdaging.

Naast de allergologie ligt de interesse van drs. Sampimon bij de algemene dermatologie in zijn volle breedte en de onderliggende dermatopathologie.

Bij Dermicis concentreert drs. Sampimon zich op onder andere de diagnostiek en begeleiding van de patiënten met eczeem en de vaak complexe samenhang met allergieën.

naar boven