Drs. J.E. Mooij

 “Als arts ben ik betrokken en bouw ik graag een waardevolle patiëntenrelatie op. Huidaandoeningen zijn nogal eens chronisch en voor een succesvolle behandeling hiervan is wederzijds vertrouwen en inzet van belang. Een huidaandoening is soms zichtbaar voor de buitenwereld en dit kan grote impact op het leven hebben. Ik help graag om voor zowel de zichtbare, als ook de minder zichtbare, huidziekten een behandelplan op te stellen en zo nodig een manier te vinden de ziekte een plek te geven.”

Drs. Mooij heeft haar studie geneeskunde aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) afgerond. Daarnaast heeft zij de studie Gezondheidswetenschappen aan de universiteit van Maastricht afgerond. Dat Drs. Mooij arts wilde worden, wist zij al toen zij 11 jaar was. De keuze voor dermatoloog kwam wat later. De variatie binnen de dermatologie, met daarbij het visuele aspect van het vak gecombineerd met het poliklinische werken, deden haar kiezen voor dit specialisme.

"Elke patiënt en elk probleem, vergt een open en frisse blik. De variatie in poliklinisch werken gecombineerd met de verrichtingen, de patiëntenpopulatie 'van baby tot 90-tig jarige, man en vrouw', als ook de afwisseling in type aandoeningen 'van oncologisch, allergologisch, immunologisch, flebologisch, infectieus of cosmetisch', maken mijn beroep tot een boeiend en uitdagend vak.”

Na een senior-coschap in het AMC kon Drs. Mooij daar aansluitend blijven werken als ANIOS en trial arts op de afdeling huidziekten, waar zij onder andere biologicals en chirurgie bij hidradenitis suppuratieva onderzocht. Gezien haar specifieke interesse voor de snijdende dermatologie, koos zij ervoor de opleiding tot dermatoloog te volgen in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC). Hier deed zij, naast de algemene dermatologie, ervaring op met de dermatochirurgie, mohs’ chirurgie, dermato-oncologie en laserbehandelingen van huidziekten. Het laatste jaar van haar specialisatie tot dermatoloog werd wegens een gezinsverhuizing, in het RadboudUMC gevolgd. Hier heeft zij zich verder verdiept in de (immunologische) algemene dermatologie, vulvapathologie en kinderdermatologie. 

naar boven