Vergoedingen en prijzen

Dermicis levert voornamelijk verzekerde zorg. Verzekerde zorg valt onder de basisverzekering en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook indien u voor een behandeling niet verzekerd bent of deze zelf wenst te betalen kunt u bij ons terecht.

Verzekerde en onverzekerde zorg

Dermicis heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars. De factuur voor verzekerde zorg sturen wij rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, u hoeft de kosten niet (eerst) zelf te betalen. De zorgverzekeraar verrekent dit bedrag wel met uw eigen risico. Voor 2017 is het minimale eigen risico door de overheid vastgelegd op 385 euro, maar dit kan u persoonlijk hoger hebben vastgelegd. 

Raadpleeg uw zorgverzekeraar als u vragen heeft over welke zorg voor u verzekerd is. 

Indien de door ons verleende zorg onder onverzekerde zorg valt, zullen wij dit vooraf met u bespreken. Voor onverzekerde zorg ontvangt u de factuur thuis. Het is mogelijk dat u via een aanvullende zorgverzekering voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. U kunt dan de factuur zelf bij uw zorgverzekeraar indienen.

Kosten van behandelingen

Kiest u ervoor om een behandeling zelf te betalen, bijvoorbeeld vanwege uw eigen risico, dan gelden onze passantentarieven. U heeft in dit geval geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. Wij accepteren alleen PIN-betalingen. 

Passantentarieven

Voor de behandeling van spataderen gelden landelijke afspraken over de vergoeding door uw zorgverzekering. Naast de aanwezige klachten en het lichamelijk onderzoek wordt het echo-onderzoek gebruikt om te bepalen of een medische behandeling van de spataderen noodzakelijk is en door de basisverzekering gedekt wordt. De volgende criteria gelden hiervoor:

I.             Significante klachten, passend bij veneuze ziekte, en
II.            Er is sprake van een spatader die uitgaat van de stam (axiale staminsufficiëntie): hier bij is sprake van terugvloed van het bloed (reflux) over een aaneengesloten lang traject inclusief de crosse, en
III.           Een refluxduur van ten minste 0,5 seconde, en
IIII.          Een diameter van de spatader van ten minste 3 mm doorsnede.

In een consult wordt vastgesteld (d.m.v. Duplex onderzoek) of deze criteria gelden. Indien aan alle drie criteria wordt voldaan wordt de behandeling vergoed, anders is de behandeling onverzekerd en dient u deze zelf te betalen. De specialist zal vooraf de kosten met u bespreken. Het eerste consult om de spatader te onderzoeken wordt vergoed als u hiervoor een verwijsbrief heeft.

Spataderbehandeling tarieven

​Vragen over uw nota

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft uw eigen riscio en de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening? 

Voor meer vragen over uw nota verwijzen wij u graag naar de website www.dezorgnota.nl. Hier vindt u antwoord op mogelijke vragen. Heeft u hierna nog vragen, neem dan contact met ons op:

naar boven