Vergoedingen en prijzen

Status contracten 2019

Afspraken met Zorgverzekeraars voor 2019
Voor Huidziekenhuis Dermicis is voor 2019 net als voorgaande jaren met alle zorgverzekeraars weer een overeenkomst afgesloten. De administratieve verwerking van deze afspraken neemt meer tijd in beslag. Het kan zijn dat de Zorgverzekeraar gedurende deze periode nog zegt dat er ”geen contract is met onze kliniek”.

Vergoeding en eigen risico

Welke kosten vallen onder het ‘eigen risico’ van de zorgverzekering?
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. U betaalt altijd eerst een eigen risico aan uw zorgverzekeraar. Dit betekent dat u dit jaar minimaal € 385 aan zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. Wij dienen de rekening zelf in bij uw zorgverzekeraar. Gaat u voor een zorgvraag naar het ziekenhuis en u heeft uw eigen risico nog niet aangesproken? Dan betaalt u de eerste kosten zelf: minimaal € 385 en maximaal € 885.

Zorg zonder medische oorzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus helemaal zelf en komt niet ten laste van uw eigen risico. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis een prijsopgave vragen.

Wat is het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage?
Het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage is dat je het eigen risico alleen betaalt voor zorg die uit de basisverzekering komt. De eigen bijdrage is het deel van de rekening dat je altijd zelf betaalt. 

Welke zorg wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering?
Sommige specialistische zorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering en dat betekent dat de patiënt (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich vaak hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar goed door.

Waarom een verwijsbrief?
De overheid wil voorkomen dat mensen onnodig gebruik maken van medisch specialistische zorg en heeft bepaald dat een behandeling alleen kan plaatsvinden als u een verwijzing heeft van een huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of andere door uw zorgverzekeraar geaccepteerde verwijzer*. Heeft u geen geldige verwijzing, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling niet. Wij kunnen daarom alleen een afspraak voor u plannen als u in het bezit bent van een geldige verwijzing.
Zonder verwijsbrief zijn de kosten van het onderzoek en/of de behandeling volledig voor u. 

*Artikel 14 van de Zorgverzekeringswet

Meer weten over zorgkosten en het eigen risico? Download hieronder de flyer met uitgebreide informatie. 

Download flyer | Informatie zorgkosten en eigen risico

Tarieven onverzekerde zorg spataderen

Voor de behandeling van spataderen gelden landelijke afspraken over de vergoeding door uw zorgverzekering. Naast een lichamelijk onderzoek wordt tijdens een eerste consult een echo-onderzoek uitgevoerd om te bepalen of een medische behandeling van de spataderen noodzakelijk is en door de basisverzekering gedekt wordt. Indien niet aan de criteria wordt voldaan dan valt de behandeling onder de onverzekerde zorg en kan de behandeling alleen op eigen kosten worden uitgevoerd. Hieronder zijn de tarieven weergeven die voor de onverzekerde zorg van toepassing zijn, de specialist zal deze kosten altijd vooraf met u bespreken. Onverzekerde zorg dient voorafgaand aan de behandeling met pin betaald worden.

Tarieven onverzekerde zorg 2019

Sclerocompressietherapie (1,2)

Tarief
Small

 €        140

Medium

 €        180

Large

 €        220

Echogeleide sclerocompressietherapie met schuim (1,2)

Small

 €        160

Medium 

 €        200

Large

 €        240

Endoveneuze laserbehandeling (1)

Eén stamvene

 €        995

Twee stamvenen (3)

 €      1.520

1. Tarieven zijn inclusief controleconsult en kousen.
2. Tijdens het eerste consult met duplexonderzoek bepaalt de arts welke categorie behandeling (small, medium of large) benodigd is.
3. Tarief voor twee stamvenen is alleen van toepassing indien de behandeling in één sessie kan plaatsvinden.

DBC-systematiek

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ziekenhuizen verplicht te werken volgens de DBC-systematiek.

Wat is een DBC?
In de zorg wordt gewerkt met DBC’s. Een DBC staat voor diagnose behandel combinatie. Op het moment dat een patiënt zich met een zorgvraag bij Dermicis meldt, openen wij een DBC-traject. In dit traject leggen wij gaandeweg vast welke activiteiten zijn uitgevoerd om een diagnose vast te stellen en een aandoening te behandelen. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld een gesprek met de specialist zijn, een onderzoek of een behandeling. Wij sturen een rekening voor het gehele DBC-traject naar de zorgverzekeraar, niet voor elke activiteiten afzonderlijk. Dermicis heeft afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar over de kosten van alle DBC-trajecten.

Waarom kan er vooraf niet altijd een goede indicatie van de kosten worden gegeven?
Het is van tevoren niet mogelijk om vast te stellen wat de kosten van een DBC-traject zijn. Eerst moet de specialist de diagnose vaststellen en beoordelen welke onderzoeken en behandelingen er nodig zijn om u te helpen. 

Meer informatie over de opbouw van een DBC kunt u vinden op de pagina DBC zorgkosten informatie.

Passantentarieven

Kiest u ervoor om het bezoek aan onze specialisten zelf te betalen dan gelden onze passantentarieven. U heeft in dit geval geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. U kunt de passantentarieven ook gebruiken om een indicatie te krijgen van de kosten van uw behandeling. Het uiteindelijke tarief is afhankelijk van wat uw verzekeraar en Dermicis met elkaar afgesproken hebben, dit zal nooit hoger zijn dan de passantentarieven. Wij accepteren alleen betalingen met PIN.

Heeft u nog vragen?

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft uw eigen risicio en de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken. 

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op:

naar boven