Vergoedingen en prijzen

Status contracten 2018

Ook voor 2018 zijn de onderhandelingen met alle zorgverzekeraars inmiddels volledig afgerond en is er met alle zorgverzekeraars een contract. 

De administratieve afwikkeling neemt elk jaar weer meerdere weken in beslag. We zien dat aan het begin van het nieuwe jaar nog niet alle websites bijgewerkt zijn. Ook aan de telefoon bij uw zorgverzekeraar zult u soms nog ten onrechte als antwoord krijgen dat er geen contract is in 2018. We gaan er vanuit dat dit door de zorgverzekeraars ook zo snel mogelijk wordt aangepast.

Vergoeding en eigen risico

Indien u een geldige verwijzing met medische redenen heeft van uw huisarts of specialist, dan wordt uw eerste bezoek aan een van onze specialisten vergoed vanuit uw zorgverzekering. Vervolgbezoeken en behandelingen kunnen onverzekerd zijn, zoals bij spataderen. Wanneer dit zo is dan bespreekt onze specialist dit met u alvorens een vervolgbezoek of behandeling te plannen. De factuur voor verzekerde zorg sturen wij rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, u hoeft de kosten niet (eerst) zelf te betalen. Voor een consult bij een specialist van Dermicis betaalt u echter wel eerst uw eigen risico indien u dit nog niet gebruikt heeft. Voor 2018 is het minimale eigen risico door de overheid vastgesteld op 385 euro, maar dit kan u persoonlijk hoger hebben vastgelegd. 

Tarieven onverzekerde zorg spataderen

Voor de behandeling van spataderen gelden landelijke afspraken over de vergoeding door uw zorgverzekering. Naast een lichamelijk onderzoek wordt tijdens een eerste consult een echo-onderzoek uitgevoerd om te bepalen of een medische behandeling van de spataderen noodzakelijk is en door de basisverzekering gedekt wordt. Indien niet aan de criteria wordt voldaan dan valt de behandeling onder de onverzekerde zorg en kan de behandeling alleen op eigen kosten worden uitgevoerd. Hieronder zijn de tarieven weergeven die voor de onverzekerde zorg van toepassing zijn, de specialist zal deze kosten altijd vooraf met u bespreken. Onverzekerde zorg dient voorafgaand aan de behandeling met pin betaald worden.

Tarieven onverzekerde zorg 2018

Sclerocompressietherapie (1,2)

Tarief
Small

 €        140

Medium

 €        180

Large

 €        220

Echogeleide sclerocompressietherapie met schuim (1,2)

Small

 €        160

Medium 

 €        200

Large

 €        240

Endoveneuze laserbehandeling (1)

Eén stamvene

 €        995

Twee stamvenen (3)

 €      1.520

1. Tarieven zijn inclusief controleconsult en kousen.
2. Tijdens het eerste consult met duplexonderzoek bepaalt de arts welke categorie behandeling (small, medium of large) benodigd is.
3. Tarief voor twee stamvenen is alleen van toepassing indien de behandeling in één sessie kan plaatsvinden.

DBC-systematiek

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ziekenhuizen verplicht te werken volgens de DBC-systematiek.

Wat is een DBC?
In de zorg wordt gewerkt met DBC’s. Een DBC staat voor diagnose behandel combinatie. Op het moment dat een patiënt zich met een zorgvraag bij Dermicis meldt, openen wij een DBC-traject. In dit traject leggen wij gaandeweg vast welke activiteiten zijn uitgevoerd om een diagnose vast te stellen en een aandoening te behandelen. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld een gesprek met de specialist zijn, een onderzoek of een behandeling. Wij sturen een rekening voor het gehele DBC-traject naar de zorgverzekeraar, niet voor elke activiteiten afzonderlijk. Dermicis heeft afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar over de kosten van alle DBC-trajecten.

Waarom kan er vooraf niet altijd een goede indicatie van de kosten worden gegeven?
Het is van tevoren niet mogelijk om vast te stellen wat de kosten van een DBC-traject zijn. Eerst moet de specialist de diagnose vaststellen en beoordelen welke onderzoeken en behandelingen er nodig zijn om u te helpen.

Passantentarieven

Kiest u ervoor om het bezoek aan onze specialisten zelf te betalen dan gelden onze passantentarieven. U heeft in dit geval geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. U kunt de passantentarieven ook gebruiken om een indicatie te krijgen van de kosten van uw behandeling. Het uiteindelijke tarief is afhankelijk van wat uw verzekeraar en Dermicis met elkaar afgesproken hebben, dit zal nooit hoger zijn dan de passantentarieven. Wij accepteren alleen betalingen met PIN.

Download hier de passantentarieven

Heeft u nog vragen?

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft uw eigen risicio en de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken. 

Voor meer vragen over uw nota verwijzen wij u graag naar uw zorgverzekeraar. Ook kunt u terecht op de website www.dezorgnota.nl. Heeft u hierna nog vragen, neem dan contact met ons op:

naar boven