Rechten en plichten

Wanneer u bij Huidziekenhuis Dermicis komt voor een consult of behandeling, doen we er alles aan om u de beste zorg te leveren. Uw instemming en medewerking zijn daarbij van groot belang. De onderlinge relatie tussen patiënt en hulpverlener, zoals de rechten en plichten van beiden, zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Verwerking persoonsgegevens in het kader van AVG

Wij helpen u graag met al uw verzoeken rondom de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het opvragen van een kopie van uw patiëntendossier. Via onderstaande formulieren kunt u op een veilige manier zo'n verzoek bij ons indienen. Wij vragen u om ons alle informatie te geven die gevraagd wordt, zodat wij uw verzoek snel en adequaat kunnen afhandelen. 

Klik hier voor het formulier indien u patiënt, ouder, voogd of contactpersoon (gemachtigde) bent-->  Formulier verzoeken persoonsgegevens patiënt/cliënt

Klik hier voor het formulier indien u geen patiënt bent--> Formulier verzoeken persoonsgegevens

Mocht het invullen van het formulier niet lukken, dan kunt u een e-mail met uw verzoek sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com
Indien u een derde (al dan niet gemachtigd bent), verzoeken wij u een e-mail te sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com

Klik onder 'Downloads' voor het machtigingsformulier voor het opvragen en inzage van een medisch dossier

naar boven