Patiëntenverenigingen

Goede voorlichting over huidaandoeningen is belangrijk. Naast onze eigen inspanningen om u zo goed mogelijk te informeren kunt u ook (onafhankelijke) patiëntenverenigingen raadplegen:

Stichting Melanoom

Stichting Melanoom is sinds 1995 dé patiëntenorganisatie voor mensen met huid- en oogmelanoom. De missie van Stichting Melanoom: minder melanoom en meer genezing. Zij richten zich op informatievoorziening, preventie, belangenbehartiging en lotgenotencontact.

De Psoriasis Vereniging Nederland (PVN)

PVN behartigt de belangen van mensen met psoriasis. Zo verstrekt zij uitgebreide en actuele informatie over de huidaandoening, onder andere via een tweemaandelijks magazine, brochures en bijeenkomsten.

De Landelijke Vereniging voor Vitiligo-Patiënten (LVVP)

LVVP is dé ontmoetingsplaats voor mensen met vitiligo. De LVVP behartigt de belangen van vitiligopatiënten, geeft informatie en financiert onderzoek.

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)

De VMCE behartigt de belangen van mensen met constitutioneel eczeem, faciliteert lotgenotencontact en geeft voorlichting en informatie over constitutioneel eczeem.

Hidradenitis Patiënten Vereniging (HPV)

HPV is een kleine landelijke patiëntenorganisatie voor mensen die lijden aan de ziekte hidradenitis suppurativa (HS). HPV maakt zich sterk voor vroegtijdige diagnose en goede behandeling van hidradenitis.Daarnaast geven zij
voorlichting en bevorderen zij persoonlijk én online contact tussen mensen met HS.

naar boven