Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Dermicis spant zich voortdurend in om de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op haar website te waarborgen. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan adviezen die via deze site zijn aangevraagd, kunnen bezoekers van de site dan ook geen rechten ontlenen.

De informatie, aangeboden op deze website, is bedoeld om de relatie tussen patiënt, dan wel bezoeker van de website en de arts aan te vullen, niet te vervangen.

Dermicis kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website, dan wel onjuistheden en/of onvolledigheden in en/of het niet actueel zijn van deze informatie, dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om (informatie op) de website te raadplegen.

Privacy
De persoonsgegevens van de bezoekers van de website behandeld Dermicis met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving. 

Verwerking persoonsgegevens in het kader van AVG

Wij helpen u graag met al uw verzoeken rondom de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het opvragen van een kopie van uw patiëntendossier. Via onderstaande formulieren kunt u op een veilige manier zo'n verzoek bij ons indienen. Wij vragen u om ons alle informatie te geven die gevraagd wordt, zodat wij uw verzoek snel en adequaat kunnen afhandelen. 

Klik hier voor het formulier indien u patiënt, ouder, voogd of contactpersoon (gemachtigde) bent--> Formulier verzoeken persoonsgegevens patiënt/cliënt

Klik hier voor het formulier indien u geen patiënt bent--> Formulier verzoeken persoonsgegevens

Mocht het invullen van het formulier niet lukken, dan kunt u een e-mail met uw verzoek sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com
Indien u een derde (al dan niet gemachtigd bent), verzoeken wij u een e-mail te sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com

Klik onder 'Downloads' voor het machtigingsformulier voor het opvragen en inzage van een medisch dossier.

Cookiebeleid
De website www.dermicis.nl wordt beheerd door Huidziekenhuis Dermicis BV. In ons cookiebeleid leggen wij uit wat cookies zijn, wat ze doen, welke cookies op onze website worden gebruikt en waarom.

Copyright
Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Dermicis is het niet toegestaan om de (informatie op de) website, of enig gedeelte daarvan, openbaar te maken, te verveelvoudigen, of te bewerken.

Colofon
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij de inzet van medewerkers van Dermicis.

Heeft u tips of vragen over onze website, neem dan contact met ons op via: info@dermicis.nl

naar boven