Moedervlekken

Wat zijn moedervlekken?

Moedervlekken zijn opeenhopingen van pigmentcellen in de huid. Meestal zijn het bruine of zwarte vlekjes, maar ze kunnen verschillende vorm, grootte, of kleur hebben. Soms zijn ze een beetje verheven. De meeste moedervlekken zijn rustig en goedaardig, maar enkelen zijn onrustig of kwaadaardig.

Goedaardige moedervlekken zijn  regelmatig van kleur en vorm. Een goedaardige moedervlek is een normaal verschijnsel en geen ziekelijke of abnormale afwijking en hoeft dus ook niet behandeld te worden.

Onrustige moedervlekken zijn onregelmatig van kleur en vorm, soms met rode verkleuringen aan de randen. Ook onrustige moedervlekken zijn goedaardig, maar ze kunnen zich ontwikkelen tot kwaadaardige moedervlekken.

Kwaadaardige moedervlekken worden melanomen genoemd. Ze zijn vaak grillig en asymmetrisch van vorm en ook de kleur is onregelmatig. Melanomen kunnen bruin en zwart zijn, maar ook rood, blauw, paars, wit, grijs of meerdere kleuren. Een melanoom is een ernstige vorm van kanker die zich kan verplaatsen en uitzaaien.

Moedervlek checken

Houd verdachte moedervlekken altijd in de gaten! Pas daarbij de ABCD regel toe. Als drie of meer dingen van toepassing zijn kan er sprake zijn van een onrustige of kwaadaardige moedervlek. 

Abcd regel 4

Bestel een ABCD kaartje via info@dermicis.nl

Ook veranderingen moet u in de gaten houden. Bij meer dan twee van de onderstaande factoren kan er sprake zijn van een kwaadaardige omvorming.

  • Groter worden
  • Van kleur of kleursamenstelling veranderen
  • Jeuken, steken, pijn doen
  • Korstjes
  • Bloeden

Check jezelf campagne

Knop dermicis

Waarom bent u doorverwezen?

Een dermatoloog onderzoekt of de moedervlek gewoon, onrustig of kwaadaardig is. Dit doet de dermatoloog op basis van uiterlijke kenmerken,  eventueel door met een dermatoscoop met een vergroting naar de moedervlek te kijken. Als op basis van uiterlijk niet bepaald kan worden wat voor moedervlek u heeft, dan is verder weefselonderzoek nodig.

Hoe worden moedervlekken behandeld?

Een goedaardige moedervlek is een normaal verschijnsel en geen ziekelijke afwijking en hoeft dus niet behandeld te worden. Wel kan een moedervlek om cosmetische redenen worden verwijderd. Bij verdenking van kwaadaardigheid wordt het weefsel onderzocht. Dit gebeurt meestal door de moedervlek weg te snijden (excisie) of weg te branden (electrocoagulatie). Afhankelijk van de uitkomst van het weefselonderzoek zal verdere behandeling bepaald worden.

Wat kunt u zelf doen?

Houd verdachte moedervlekken goed in de gaten, zeker wanneer familieleden melanomen hebben of hebben gehad. Als u de moedervlekken niet vertrouwt, kunt u ze door uw arts laten onderzoeken. Op deze manier bent u er snel bij indien de moedervlek zich kwaadaardig ontwikkelt.  

Vermijd overmatige blootstelling aan zonlicht en neem preventieve maatregelen, met name bij kinderen! Zonlicht vergroot de kans op het ontstaan van moedervlekken.

Meer over moedervlekken

De meeste moedervlekken ontstaan tussen het derde en het twintigste levensjaar. Heel soms is een moedervlek al bij de geboorte zichtbaar. Het aantal moedervlekken neemt vaak weer af na het veertigste levensjaar.

De aanleg voor hoeveel moedervlekken iemand heeft wordt erfelijk bepaald. Maar de hoeveelheid zonlicht waaraan de huid wordt blootgesteld speelt ook een erg belangrijke rol. Hoe meer men als kind aan zonlicht wordt blootgesteld, hoe meer moedervlekken zullen ontstaan.

Een melanoom (kwaadaardige moedervlek) ontstaat over het algemeen uit een onrustige moedervlek, en in slechts enkele gevallen uit een gewone moedervlek. Heel zelden ontstaan melanomen spontaan, zonder dat andere moedervlekken omvormen tot een melanoom.

naar boven