Basaalcelcarcinoom

Wat is een basaalcelcarcinoom?

Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker en ontstaat uit de cellen van de onderste laag (de kiemcellen) van de opperhuid. Basaalcelcarcinomen komen vooral voor op plekken die veel aan zonlicht zijn blootgesteld. Een basaalcelcarcinoom in het gezicht of op de oren komt dus vaak voor.

Een basaalcelcarcinoom is een langzaam groeiende rode, bruine of huidkleurige, wat glanzende verhevenheid op de huid. Soms zijn er kleine bloedvaatjes zichtbaar. Het gezwelletje opent zich uiteindelijk in het midden, waardoor er een niet genezend wondje ontstaat. Daarop vormen zich korstjes en soms zijn er klachten van jeuk of pijn, of bloeden na geringe beschadiging.

Een veel voorkomend sub-type is het oppervlakkig groeiende basaalcelcarcinoom. Het ontwikkelt zich meestal langzaam en kan bij ongestoorde groei steeds groter worden. De tumorcellen blijven in de meeste gevallen beperkt tot de bovenste huidlaag in de cellen van de opperhuid, maar kan wel veranderen in een vorm die de diepere huidlagen doordringt wanneer het niet geheel verwijderd wordt. Oppervlakkige basaalcelcarcinomen zijn te herkennen aan rode, deels schilferende vlakke plekjes op de huid die soms sterk eczeem lijken.

Hoe ontstaat een basaalcelcarcinoom?

Er zijn een aantal factoren die meespelen bij het ontstaan van basaalcelcarcinomen, maar de belangrijkste oorzaak is blootstelling aan zonlicht. Het lijkt erop dat in het geval van een basaalcelcarcinoom, vooral een opeenstapeling van  kortdurende intensieve zonblootstellingen in de kinderjaren de oorzaak is. Het schadelijke effect van ultraviolette straling is groter bij mensen met een lichte huid en blauwe ogen.

Waarom wordt u doorverwezen?

Een dermatoloog kan beoordelen of u een basaalcelcarcinoom heeft. Het is herkenbaar met het blote oog, maar vaak wordt een stukje huid weggehaald (een biopt) waarbij het weefsel wordt onderzocht. Indien het gezwelletje nog erg klein is, kan worden besloten het meteen volledig uit te snijden onder plaatselijke verdoving. Met weefselonderzoek wordt de diagnose bevestigd, het type bepaald en gecontroleerd of het gezwel volledig verwijderd is.

Omdat de gezwellen niet vanzelf genezen en langzaam groter worden, is het belangrijk basaalcelcarcinomen te laten behandelen.

Hoe wordt een basaalcelcarcinoom behandeld?

Basaalcelcarcinomen kunnen radicaal worden verwijderd of oppervlakkiger (cosmetischer) worden behandeld. De kans op terugkeren (een recidief) is in het laatste geval groter. Dermicis biedt de volgende behandelingen

Na een behandeling is regelmatige controle nodig. Als de kanker op een lastige plek zit, van een ongunstig type is, of u al eerder bent behandeld voor een basaalcelcarcinoom is het verstandig de controle te laten doen door een dermatoloog.

Wat kunt u zelf doen?

Wees alert op een nieuw of terugkerend basaalcelcarcinoom. Bij 40% van de mensen die al zijn behandeld ontwikkelt zich binnen vijf jaar ergens anders een nieuw basaalcelcarcinoom.

Vermijd overmatige blootstelling aan zonlicht en neem preventieve maatregelen, met name bij kinderen! Zonlicht vergroot de kans op het ontstaan van huidkanker. Lees hier meer over actinische keratose (zonbeschadiging).

Raadpleeg uw huisarts of dermatoloog als u een (nieuw) basaalcelcarcinoom vermoedt.

Meer over basaalcelcarcinomen

Basaalcelcarcinomen zaaien eigenlijk nooit uit en vrijwel niemand overlijdt aan deze vorm van huidkanker. De kwaadaardigheid zit in het feit dat het zich niet aan begrenzingen van weefsel houdt. Dat betekent dat het dus overal doorheen kan groeien en goed weefsel kapot kan maken.

Deze vorm van huidkanker komt in 95 procent van de gevallen voor bij oudere mensen, maar ook steeds meer jongere mensen hebben er last van.

Behandelingen

naar boven